Studiedagen van scholen

Via de ouders login of App kunt u zelf (liefst minimaal 4 weken van te voren) de opvang voor een studiedag aanvragen, ook als de studiedag niet op de vaste opvang dag valt.  Een studiedag begint altijd om 7:15 en eindigt altijd op het tijdstip dat de school normaal eindigt. Voor een studiemiddag geldt eindtijd school tot het tijdstip dat de school normaal zou eindigen. Als er een vakantie uren contract is, worden de uren verrekend en anders worden ze gefactureerd op de eerstvolgende factuur.