Voorwaarden 0-13 jaar


  • De meerste ouders hebben tijdens de informatie bijeenkomst informatie ontvangen betreffende de opvang, de visie en heeft u een rondleiding gehad. 
  • U kunt uw kind aanmelden door het invullen van het contactformulier op de homepage. De inschrijving is gereed als deze is ingevuld en de administratiekosten zijn ontvangen. 
  • De minimale afname is 1 hele dag per week. In overleg kan ‘s morgens en ‘s avonds een uur verlengd worden tegen betaling. 
  • Luiers, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen. Flesvoeding brengt u zelf mee, evenals het flesje waaruit gedronken wordt. Bij allergieën dient u zelf de voeding en/of luiers mee te geven.
  • De leiding is in het bezit van een geldig diploma dat nodig is voorde kinderopvang. Zij werken volgens het pedagogisch beleidsplan, beschreven in onze visie. Op deze manier bieden wij een verantwoorde kinderopvang aan.
  • Kinderopvang Tierelier is gekwalificeerd om beroepskrachten in opleiding een werkplek te geven. Dit kan in overleg. Ook de werkzaamheden van de stagiaires gaan in overleg met de leiding.
  • De voertaal van Kinderopvang Tierelier is Nederlands.
  • Wij in het bezit van een veiligheid-, gezondheid-, en risico inventarisatie. Indien u dit wilt inzien, kunt u hiernaar vragen.
  • Meer informatie over deze onderwerpen kunt u lezen in het informatieboekje welke achter de ouders login staat en op de website onder informatie. Wijzigingen die gedurende het jaar worden doorgevoerd, worden op de website vermeld. 
  • Op de groep liggen diverse protocollen (het inspectie rapport en de planning van kinderen en pedagogisch medewerkers) die inzichtelijk zijn.